KULLANIM KOŞULLARI

   KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sevgili ziyaretçimiz, www.alderishop.com web sitemizi ziyaret etmeden önce işbu kullanım koşulları sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Siteye erişiminizi sürdürdüğünüz takdirde, koşulsuz ve kısıtlamasız olarak, işbu sözleşme metninin tamamını kabul ettiğinizin, tarafımızca varsayılacağını lütfen unutmayınız.

AlderiShop web sitesi mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Bu internet sitesi Alderi’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Alderi, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

1.   HİZMETLER ve SORUMLULUĞUN KAPSAMI

Alderishop.com.tr internet sitesi üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Alderishop.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; Kullanıcı tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo yoluyla Alderishop.com.tr adına ayıpsız olarak teslimidir.

AlderiShop, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Alderi, Kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar ve mücbir sebepler dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

AlderiShop sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.alderishop.com üzerinden yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedili

2.   Fikri Mülkiyet Hakları

AlderiShop web sitesinde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve sitenin sunumu www.alderishop.com işletmesinin mülkiyetindedir. İşbu sitedeki bilgilerin her türlü veri tabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, metinlerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.

Kullanıcı, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.alderishop.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Alderishop.com işletmesinin yazılı izni ile mümkündür.

3.    Gizlilik

AlderiShop, Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilerle paylaşmayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, IP adresi, cep telefonu, e-posta adresi, kredi kartı , banka bilgileri gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, gizlilik kapsamındadır.

Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri amacıyla kullanılması ile sınırlı olmak üzere, AlderiShop ’un kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4.   Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kullanıcı sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Alderi sorumlu tutulamaz.

5.   Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, savaşlar, halk hareketleri, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi ama sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mücbir sebepten dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme ’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

    6. Sorumluluğun Sınırlandırılması

AlderiShop’a erişilmesi ya da diğer bilgilerin ve verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. AlderiShop.com.tr, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE ‘ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Site’nin kullanılması ile AlderiShop.com.tr işletmesinin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere tüm zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

7. Tebligat ve Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Alderi’nin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın e-posta adresleri, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. İstanbul (Bakırköy) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

sevgili ziyaretçi

Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Teşekkürler..